Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND PHƯỜNG PHỔ VINH - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Trang thông tin phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3859181

Email: vtphovinh-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Lý, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi