Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND PHƯỜNG PHỔ VINH - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi vừa thông báo lịch thời vụ và cơ cấu giống vụ sản xuất lúa Hè Thu 2023 như sau:
Về lịch thời vụ:
Đối với chân ruộng không chủ động nước tưới (sử dụng nguồn nước từ ao, hồ, đập nhỏ) thì tùy vào điều kiện cụ thể của mỗi địa phương để gieo sạ lúa cho phù hợp với nguồn nước. Những nơi có nguy cơ hạn hán không đủ nước tưới kiên quyết không sản xuất lúa Hè Thu, chủ động chuyển đổi sang cây trồng cạn có nhu cầu nước ít hơn.
Đối với chân ruộng chủ động tưới tiêu:
Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 25/5 đến 05/6/2023 đối với các giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 95 ngày đến dưới 105 ngày.
Trà muộn: Gieo sạ từ ngày 06/6 đến 10/6/2023 đối với các giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày, để kịp thu hoạch trước khi có mưa lũ.
Về cơ cấu giống lúa:
Giống chủ lực: Bắc Thịnh, DT45, Hà Phát 3, Thiên Hương 6, ML232, MT10, TBR97, QNg13, TBR1.
Giống bổ sung: QNg128, VNR20, VNR10, ĐT100, HN6, ĐH 815-6, ĐB6, BC15.
Giống triển vọng: Sơn lâm 1, HĐ34, TBT 132, ĐB18, Đài thơm 8
05/05/2023

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến /documents/434496/18303993/HD%2BTHANH%2BTOAN%2BTRUC+TUYEN_final_12092022143525.mp4/bfa34a30-f13c-4f95-9e33-c4f992206a97 26/04/2023

Hướng dẫn đăng ký đăng nhập/documents/434496/18303993/HUONG+DAN+DANG+KY+DANG+NHAP.mp4/eeef2af9-51a3-4dbf-b303-e18c116268b2 26/04/2023

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến/documents/434496/0/HUONG+DAN+NOP+HO+SO+TRUC+TUYEN.mp4/3994d04a-a338-4fa2-bd4f-8a62e8910871 26/04/2023

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

/documents/434496/0/N%E1%BB%98I+DUNG+TTHC+K%C3%88M+THEO+TH%E1%BB%A6+T%E1%BB%A4C+H%C3%80NH+CH%C3%8DNH+THU%E1%BB%98C+T%C6%AF+PH%C3%81P.doc/ecac8d46-f741-4896-8061-4adb261948ac /documents/434496/0/N%E1%BB%98I+DUNG+TTHC+K%C3%88M+THEO+TH%E1%BB%A6+T%E1%BB%A4C+H%C3%80NH+CH%C3%8DNH+THU%E1%BB%98C+T%C6%AF+PH%C3%81P.doc/ecac8d46-f741-4896-8061-4adb261948ac

25/04/2023

Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi/documents/434496/0/document+%2868%29.pdf/9a74693f-15da-4ce4-be9f-c6a484796619 07/04/2023

DANH SÁCH CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA PHƯỜNG PHỔ VINH /documents/434496/14580101/DANH+S%C3%81CH+C%C3%81N+B%E1%BB%98%2C+C%C3%94NG+CH%E1%BB%A8C+T%E1%BA%A0I+B%E1%BB%98+PH%E1%BA%ACN+M%E1%BB%98T+C%E1%BB%ACA+PH%C6%AF%E1%BB%9CNG+PH%E1%BB%94+VINH.doc/dc44e961-8d52-453c-9afd-fe1d8fe8dcc5 03/04/2023

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

/documents/434496/0/ti%E1%BA%BFp+c%C3%B4ng+d%C3%A2n.pdf/1882084f-7694-40a4-b6fa-76b211f3ff39

31/03/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2611

Tổng số lượt xem: 51210

Trang thông tin phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3859181

Email: vtphovinh-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Lý, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi